+34 609 533 583 info@projectesdaigua.com

Que és la biodepuració?

La matèria o energia que desprèn una forma viva és font per a un altre esser viu. Això succeeix d’una manera efectiva i contrastada des de fa 4.000.000.000 d’anys.

Els dissenys de biodepuració són simples però acurats i precisos. En presència d’oxigen, plantes i bacteris principalment, s’eliminen els patògens i contaminants de l’aigua residual millorant així la seva qualitat.  Això permet valoritzar-la per a usos menys exigents, com; regar el jardí,  arbres, crear zones humides, elements d’arquitectura verda o simplement tornar-la a la terra en una forma respectuosa i no contaminant.

Sense consum energètic

Els sistemes de biodepuració natural és dissenyen per treballar per gravetat, emprant la energia potencial de l’aigua i l’energia solar com a catalitzador de les reaccions de la vida.

Mínim manteniment

Girar una aixeta un cop per setmana, podar les plantes un cop l’any i enretirar els fangs compostats al cap de 10 anys són totes les tasques a realitzar.

Integració paisatgística

Una depuradora natural s’integra visualment de manera fàcil en qualsevol jardí, ja que només es percep  com una barrera verda o un grup o de petites canyes.

Contacta'ns

 

 

 

TELÈFON
+34 609 533 583